Türk Toraks Derneği, Artan Covid-19 Vakalarına Karşı Uyardı: “Pandemi Bitmiş Gibi Davranamayız”

Türk Toraks Derneği, koronavirüs hadiselerinin son günlerde arttığına dikkat çekerek, “Şu anda ülkemizde, kliniklerde Covid-19 olaylarında hareketlilik gözlenmektedir. Dünya ülkeleri tedbirleri tekrar gözden geçirmeye başlamışken biz de pandemi bitmiş üzere davranamayız” açıklamasını yaptı.

Türk Toraks Derneği İdare Heyeti tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, yurttaşlar artan Covid-19 hadiselerine karşı uyarıldı.

Dernek Lideri Prof. Dr. Oya İtil, Dünya Sıhhat Örgütü’nün (DSÖ) açıkladığı son datalara dikkat çekti ve şunları kaydetti:

“ÖLÜMLER ARTIYOR”

“Tüm dünyada Covid-19 toplam hadise sayısı 536 milyona, vefat sayısı ise 63 milyona ulaşmıştır. Haftalık olay sayısı 3 milyonu aşmış, mevt sayısı ise 8 bin civarında seyretmektedir. Almanya, Brezilya, en çok hadise artışı olan ülkelerdir. Almanya’da yüzde 10’luk, Fransa’da ise yüzde 33’lük artış varken Fransa’da ağır bakıma yatış oranları yüzde 17’ye yükselmiştir. Bilhassa ABD, Çin, Brezilya, Rusya ve İtalya’da vefatlar artmaktadır.

“VARYANTLAR AKCİĞERLER ÜZERİNDE ETKİLİ”

Omicron’un alt varyantları olan BA.4 ve BA.5, şimdiye kadar oluşan varyantlardan daha süratli yayılma gücündedir. DSÖ, nisan ayında yaptığı bildirimde, bu varyantların yakından izlendiğini açıklamıştır. Olay sayısının azalmasının tehlikenin geçtiği manasına gelmediğini belirtmiş, bu iki varyantın akciğerler üzerinde tesirli olduğu ikazında bulunmuştur.”

Avrupa Hastalık Tedbire ve Denetim Merkezi’nin (ECDC) geçen hafta, BA.4 ve BA.5 varyantlarının baskın hale geleceği ve hadiselerde bir artışa yol açacağı konusunda uyardığını anımsatan İtil, açıklamasına şöyle devam etti:

“ÖNLEMLERİMİZİ YİNE GÖZDEN GEÇİRMELİYİZ”

“Son 4 hafta içinde varyantların dağılımı şöyledir: 62 ülkede BA.5 yüzde 25, 58 ülkede BA.4 yüzde 9, 69 ülkede BA2.12.1 yüzde 17 oranında görülmüştür. Avrupa’da görülen hadise artışları ülkemize de yansımaya başlamıştır. Son dört haftada Avrupa’da olgu sayılarının artışı, milletlerarası hareketliliğin test ve maske önlemsiz şartlarda sürmesi nedeniyle şu anda nerede olduğumuzu da dış ülkelerde oluşan önemli olgu sayısının bize nasıl yansımakta olduğunu da bilmiyoruz. Öte yandan dünyada güçlü ülkelerdeki aşılanma oranları, fakir ülkelerden hala 8 kat fazladır. BA.4 ve 5’in aşıdan daha çok kaçtığı bilinmektedir.  Bu nedenle risk kümelerinde rapel (pekiştirme) doz ve Omicron varyant aşısı kıymetli hale gelmiştir. Şu anda ülkemizde de kliniklerde Covid-19 olaylarında hareketlilik gözlenmektedir. Dünya ülkeleri tedbirleri tekrar gözden geçirmeye başlamışken biz de pandemi bitmiş üzere davranamayız.

22 Nisan 2022’de toplu taşımada maske mecburiliği, 5 Mayıs 2022 tarihi itibariyle ameliyat/ teşebbüs yapılacak hastalarda süreç öncesi PCR mecburiliği kaldırılmıştır. Yalnızca semptomlu bireylere PCR testi yapılmakta ve olumlu sonuç veren bireylerde izolasyon uygulanmaktadır. Öte yandan yapılan süratli antijen testleri kayda geçmediği için gerçek sayıları bilmiyoruz. Hangi varyanta bağlı olaylar artmaya başladı? Ayrıyeten test sayılarını bilmiyoruz. Toplumun risk algısı azalmıştır. Düğünler, bayramlar, kutlamalar üzere salgını yayabilecek etkinlikler kısıtlamasız devam etmektedir. Önümüzde tatil ve bayram vardır. Sonbahar aylarında yeni bir pikle karşılaşmamak için tedbirlerimizi yine gözden geçirmeliyiz.”

Türk Toraks Derneği İdare Şurası Üyesi Dr. Filiz Çağla Uyanusta Küçük ise derneğin tekliflerini şöyle sıraladı:

“Test sayısı da dahil olmak üzere pandemi bilgileri, epidemiyolojik tahlil yapmaya müsaade verecek biçimde günlük olarak kamuoyuna açıklanmalıdır.

Sağlık Bakanlığı Covid-19 Bilimsel İstişare Konseyi toplantıya çağırılmalıdır.

Toplu ulaşım başta olmak üzere kapalı yerlerde N95 maske kullanımının mecburî hale getirilmesi gereklidir.

Kamu ve özel tüm sıhhat kurumlarında yakınmadan bağımsız olarak herkese haftada bir kere olmak üzere isteğe bağlı süratli test ve/veya PCR inceleme hakkı tanınmalıdır.

Üst teneffüs yolu yakınması olan bireyler süratli test ve/veya PCR testine yönlendirilmeli, günlük yapılan test sayısı süratle yükseltilmelidir. Test olumluluğu oranları ve yapılan test sayısı açıklanmalıdır. Günlük PCR test sayısının en az yüzde 3’üne genomik tahlil yapılarak varyant izlemi yapılmalıdır.

Ameliyat ya da girişimsel süreçler öncesi hastalara PCR testi yapılmalıdır.

Covid-19 tanısı alan şahıslar özlük hak kaybına uğramadan 10 gün mühletle izole edilmeli, idari müsaadeli sayılmalıdır.

Aşı konusunda var olan ulusal bilgilerin tahlil edilerek aşı muhafaza oranına nazaran riskli kümelerden başlamak üzere hatırlatma doz aşı planlaması yapılmalıdır. 5-12 yaş ortası çocuklar aşılama programına dahil edilmeli, okullar açılıncaya kadar bağışık cevabın sağlanması için süratle aşılanmalıdır.

Omicron varyant aşısının temin edilmesi konusunda Pfizer/BioNTech ve Moderna şirketleri ile temasa geçilmeli ve aşı tedarik planı yapılmalıdır.

Covid-19 pandemisinin geldiği basamak konusunda Sıhhat Bakanlığı tarafından topluma bilgilendirilme yapılmalıdır.

Pandeminin izlenmesi ve gerekli planlamaların görüşülmesi için ilgili uzmanlık dernekleri ve meslek örgütleri ile iş birliği yapılmalıdır.”

ANKA / Şimdiki