Son Dakika! Adalet Bakanı Bozdağ’dan Pınar Gültekin’in katiline yapılan tahrik indirimi ile ilgili açıklama: Benim de vicdanım sızladı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Muğla’da vahşice öldürülen Pınar Gültekin‘in katiline haksız tahrik indirimi ile 23 yıl mahpus cezası verilmesiyle ilgili konuştu.

“VİCDANLARIMIZ SIZLADI”

Yargıtay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi Ulusal İçtihat Forumu’nda açıklamalar yapan Bozdağ, “Son tartışılan hususta elbette insan olarak benim de eminim ki pek çok kimsenin de vicdanı sızlamıştır. Ancak hukuk, hukuk uygulamaları, vicdanların Anayasa, kanun, hukuk ve evrak ile bağlı olduğunu da Anayasa’mızın 138. hususu amirdir. Bizim vicdanlarımız, elbette Anayasa’mıza, kanunlarımıza, hukukumuza ve evraka bağlı olarak hareket etmek ve bu çerçevede vicdani kanaatlerimizle hareket etmek her hukuk vazifesi yapanın ayrılmaz bir görevi olduğunu buradan bir kere daha tabir etmek isterim.” dedi.

“BU BAHSİN TARTIŞMAYA AÇILMASINDA YARAR GÖRÜYORUM”

Haksız tahrik indirimi konusuna da değinen Bakan Bozdağ, “Bir soru sorarak da bu tartışmayı Yüksek Yargıtay’ımızın huzurunda Türkiye kamuoyunun dikkatine sunmak istiyorum. Yalnızca soru. Bir kanaatimi söz etmeden. Tasarlayarak ya da canavarca hisle yahut eziyet çektirerek taammüden öldürme kabahatinin işlenmesi halinde tahrik nasıl uygulanmalı? Ya da uygulanmamalı mı? Uygulanacaksa bunun başka cürüm tipleriyle sanki tasarlayarak ya da canavarca hisle ve eziyet çektirerek taammüden öldürme kabahatinin cezai yaptırımı uygulanırken hepsi eşit mi olacak? Ortalarında bir skala, bir kademelendirme olacak mı, olmayacak mı? Bunları tartışmakta bunlarla ilgili değerlendirmeler yapmakta ben son derece yarar görüyorum.” sözlerini kullandı.

Bozdağ’ın açıklamalarından satır başları:

“Bir tartışmaya değinmek isterim. Son günlerde her konutta, her iş yerinde, sokakta, televizyonda tartışılan bir öteki hukuk kuruluşumuz var. Haksız tahrik kurumu nitekim büyük boyutlarıyla tartışılmaktadır. Daha evvel de yeniden bayana karşı şiddet ve bayan cinayetleri konusunda da haksız tahrikle ilgili, takdiri indirim nedenleri tartışılmış, artık de öteki 29. unsurdaki indirim nedenleri geniş bir boyutta tartışılmaktadır. Bu tartışmaları elbette yararlı görüyoruz. Yanlışsız sonuçların ortaya çıkması hem Türkiye Büyük Millet Meclis’imize hem de içtihat oluşturan Yüksek Yargıtay’ımıza ve karar verici mahkemelerimize yol göstermesi bakımından elbette yararlı görüyoruz. Fakat yüksek heyetinizin huzurunda söz etmek isterim ki, haksız tahrikin uygulaması konusunda yaşanan tartışmalar, son Pınar Gültekin mahkemesinin kararıyla değil ayrıca kararlarla da Türkiye’nin gündeminde çok ağır yer aldı.

“YARGITAY’IMIZIN YOL AÇICI KARARLARA İMZA ATACAĞINA İNANIYORUM”

Çünkü sonuçta haksız tahrik kuruluşu, yüzyıllardır olan ve bütün hukuk sistemlerinde varlığını koruyan bir kurumdur. Bu kuruluşa hayatiyet kazandıracak, adalet hissini güçlendirecek, uygulamalara vesile kılacak, adaletsizliği önleyecek uygulamalara fren olacak bir içtihat ve bir kıymetlendirme elbette Yüksek Mahkemenin ve yargının da son derece üzerinde durması gereken bir bahis olduğuna yürekten inandığımı burada tabir etmek isterim. Bunun sonu, hududu nedir? Aşikâr. Pek çok içtihat da var. Lakin aşikâr ki bu içtihatları bir defa daha gözden geçirmekte ve bu hususlarda daha kapsamlı değerlendirmelere Türkiye’mizin, Yüksek Yargıtay’ımızın rehberliğine bu mevzuda önemli bir formda muhtaçlığı var. Pek çok hususta olduğu üzere ben Yüksek Yargıtay’ımızın bu manada da yol açıcı, ön açıcı kararlara imza atacağına yürekten inanıyorum. Olaylardan ve kararlardan bağımsız olarak bunları tabir ediyorum. O denli değerlendirilmesini de herkesten söz etmek istiyorum. Haksız tahrik konusunun Türkiye’de tartışılmaya açılmasında son derece yarar gördüğümü buradan söz etmek istiyorum.

“HUKUKÇULARIMIZI BU SIKINTIYI ENİNE UZUNLUĞUNA TARTIŞMAYA DAVET EDİYORUM”

Ceza hukukçularımızı da hukukçularımızı da bu sıkıntının enine uzunluğuna tartışılmasına davet ediyorum. Ve bu tartışmaların hem Türkiye Büyük Millet Meclis’imize hem de Yüksek Yargıtay’ımıza ve birinci derece mahkemelerimize büyük faydalar sağlayacağına yürekten inandığımı tabir etmek istiyorum. Haksız tahrik kurumunu gerçek ve hakkı olan bir yere ve istikrarlı bir uygulamaya kavuşturmak, ne yaparsa yapsın Türkiye Büyük Millet Meclisi hangi maddeyi düzenlerse düzenlesin eninde sonunda Yüksek Yargıtay’ımızın çok saygın üyelerinin vereceği ya da verdiği istikrarlı içtihatlarla mümkün olacaktır. Yolu siz açacak, istikameti siz gösterecek, rehberliği siz yapacak, birinci derecede ve istinafta misyon yapan herkesi sizin verdiğiniz kararlar elbette aydınlatacak, aydınlatıcı olacaktır.

“KADINA ŞİDDET KONUSUNDA DEĞERLİ ADIMLAR ATTIK”

Türkiye’de bayan hakları ve bayana karşı şiddet konusunda son derece değerli adımlar attık. Sahiden hem Türk Ceza Kanunu’muzda hem de öbür mevzuatlarımızda kıymetli değerlendirmeler, değerli değişiklikler yapıldı. 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun bayanlara karşı işlenen birtakım cürümleri siz daha çok uygun bileceksiniz. Kamuoyu bakımından tabir etmek istiyorum. Âdâbı genele ve nizâm-ı aile aleyhinde cürümler başlığı altında 8. babda düzenlendiğini görüyoruz. Cinsel atak hatası dahil pek çok cinsel nitelikli kabahatlerin bayana karşı değil de âdâb-ı genele ve nizâm-ı aile aleyhine işlenen cürümler olarak nitelendirildiğini daima bir arada gördük. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu bütün hatalar bakımından bayanı birey kabul eden her cürmün bu cinsel içerikli kabahatler dahil âdâb-ı genele değil nizâm-ı aile aleyhine cürüm değil şahsen direkt bayan aleyhine işlenen cürüm olarak kabul eden önemli bir ideoloji değişikliğini beraberinde getirdi. Taammüden adam öldürme hatasının üst soy ya da alt soydan birine karşı işlenmesi halinde bildiğiniz üzere ağırlaştırılmış müebbet mahpus cezası veriliyordu.

Yapılan son düzenlemelerle 5237’nin birinci hali ve devam eden yıllarda yapılan değişikliklerle eş ve boşanmış eş, kardeşe karşı işlenmesi halinde de nitelikli hal kabul edildi ve ağırlaştırılmış müebbet mahpus cezası yaptırımına bağlandı. Son yaptığımız düzenlemeyle de biliyorsunuz bayana karşı taammüden öldürme hatasının işlenmesi halinde failin ağırlaştırılmış müebbet mahpus cezasıyla cezalandırılacağı çok açık ve net bir halde yasaya kondu.

“BİZ BAYANDAN YANA TARAFIZ”

Bu, bayanlarımızı taammüden öldürme kabahatine karşı korumak için cezaların önleyici işlevinin ceza yasamıza ve uygulamamıza yerleşmesi son derece kıymetli olduğunu buradan söz etmek isterim. Öte yandan taammüden yaralama hatasının da yeniden tıpkı formda üst soya alt soya karşı işlenmesi nitelikli halde bunun içerisine eşe karşı, boşanmış eşe karşı işlenmesi nedenini tekrar nitelikli haller ortasına koyduk ve aile içi şiddeti resen takip edilen hatalar ortasına aldık. Takibi, şikayete bağlı olan hataların dışarısına çıkardık. Biz bayana karşı şiddetle çaba konusunda bayandan yana tarafız. Bu noktada netiz ve her vakit tabir ettik. Sonuna kadar da bu taraflılığımızı tabir edeceğiz. Onun için de Anayasa’mızın 10. unsuruna, bayanla ilgili hususları müspet ayrımcılık olarak düzenledik ve bayanlar lehine yapılan düzenlemelerin Anayasa’mızın eşitlik unsuruna karşıt değerlendirilemeyeceğini net bir biçimde söz ettik. Bundan sonra da Türkiye’mizde bayanlar lehine düzenlemeleri yapmaya, adımları atmaya, eşitliği sağlamak için gerekirse olumlu ayrımcılığı yapmaya tereddütsüz devam edeceğimizi buradan bir sefer daha söz etmek isterim.

“BU, KESİN BİR KARAR DEĞİLDİR”

Yargının kararları elbette eleştirilebilir. Bunda hiçbir şey yok. Tenkitler yol gösterici olur, yapan olduğu takdirde. Ancak şunu unutmamak lazımdır ki, birinci derece mahkemesi bir karar verdiğinde bu sonuncu bir karar değildir. Sonuçta ismi üstünde birinci derece mahkemesi kararıdır. Bunun üzerinde istinaf yolu vardır. Onun üzerinde pak yolu vardır, temyiz mahkemesinin verdiği karar en son karardır. Kesin karardır. Ortaya çıkan kararla bir dava bitmiş, neticelenmiş, mutlaklaşmış olmaz.

“YANLIŞ KARARSA, İSTİNAF VE YARGITAY MÜDAHALE EDECEKTİR”

O nedenle de yargılama süreçlerinin sonuna kadar her mevzuda, her kararda takip edilmesinde Yüksek Mahkememizin en son kararıyla nokta konuluncaya kadar sürecin yürüdüğünün bilinmesinde yarar vardır. Elbette hepimizi rahatsız eden kararlar olabilir. Lakin bu kararlar şayet doğruysa istinaf ve Yargıtay teyit edecektir. Yok eksiği varsa istinaf ve Yargıtay düzeltecektir. Yok yanlışsa istinaf ve Yargıtay o yanlışa Anayasa ve yasalar çerçevesinde müdahale edecek ve o kararların hakikat tabana oturtulmasına elbette katkı sağlayacaktır. O yüzden de bu mevzuda süreçlerin sağlıklı takip edilmesi, tartışmaların ve tenkitlerin hukukun somutluklarının gözetilerek hukuk içinde ve hukuka uygun biçimde yapılmasında son derece yarar olduğunu buradan söz etmek isterim. Türkiye’nin buna gereksinimi var.”