Elektronik ticarete yönelik düzenlemeler içeren teklif komisyonda

Ak Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ, elektronik ticarete (e-ticaret) yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin, bölümdeki rekabeti bozucu uygulamaların önlenmesi, dalın sağlıklı ve istikrarlı halde büyümesinin sağlanması ve e-ticaret pazar yerleri ile satıcılar ortasında asimetrik pazarlık gücünden kaynaklanan problemlerin giderilmesi için hazırlandığını söyledi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Güç, Alışılmış Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komitesi, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine başlandı.

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü Adem Başar, görüşmelere geçmeden Türkiye ve dünyada e-ticaret konusunda milletvekillerine sunum yaptı.

Daha sonra teklif sahibi olarak komiteye bilgi veren Hamza Dağ, dünyadaki gelişmelere emsal biçimde Türkiye’de de dijitalleşmenin tesiriyle klâsik ticaret kanallarından e-ticarete süratli bir kayış gözlendiğini söyledi.

Kovid-19 salgınının, tüketicilerin satın alma tercihlerinde e-ticaretin hissesini artırdığını, birebir vakitte e-ticaret lehine kalıcı tüketim alışkanlıklarının oluşumunu tetikleyerek e-ticaretteki büyümeyi hızlandırdığını lisana getiren Dağ, 2021’de yüzde 70 civarında büyüyen e-ticaret pazar yeri satışlarının, 2022’nin birinci 5 ayında yaklaşık yüzde 80 civarında büyüdüğünü belirtti.

Salgının tesirlerinin ağır olarak hissedildiği iki yıllık devirde Türkiye’de de birebir seyrin gerçekleştiğine işaret eden Dağ, perakende e-ticaret hacminin, iki kat oranında değerli bir büyüme kaydettiğini vurguladı. Dağ, bu büyümenin, küçük ve mikro ölçekli işletmelerin ticari faaliyetlerini de etkileyerek pazaryerlerinde ağır olarak faaliyet göstermelerine yol açtığını söz etti.

Aynı periyotta pazaryerlerinde faaliyet gösteren işletme sayısının yaklaşık iki kat artış gösterdiğine değinen Dağ, “Bu ağırlaşmaya bağlı olarak e-ticaret pazaryerleri faaliyet alanlarını farklı bölümlere yayıyor ve kargo, lojistik ve finans üzere stratejik kesimlerde de etkin biçimde faaliyet gösteriyor. Tıpkı halde büyük sermaye gücüne sahip pazar yerlerinin yaptığı para yakma ve agresif reklam uygulamaları pazardaki başka oyuncular açısından pazarda tutunabilme meselesine yol açıyor.” diye konuştu.

“Yeni oyuncuların önünün açılması hedeflendi”

Yaşanan e-ticaret sürecinin, Türkiye üzere öteki ülkelerin de gündemini işgal ettiğini, bu alana yönelik regülasyon çalışmalarının dünyada da sürdürüldüğüne dikkati çeken Dağ, şunları kaydetti:

“Avrupa Birliğinde taslak basamakta olan Dijital Pazarlar Yasa Tasarısı ile Dijital Hizmetler Yasa Tasarısı, bu noktada kıymetli adımlar olarak karşımıza çıkıyor. Hür piyasa şartlarının yeterli işlemediği gözlenmekte olan ve yıkıcı rekabet uygulamalarının tesiriyle birlikte sıhhatsiz formda büyüyen pazaryerlerinin e-ticaret kanalını daraltabileceği, orta ve uzun vadede ekonomik potansiyel açısından risklere yol açabileceği öngörüsünden hareketle, bölümdeki rekabeti bozucu uygulamaların önlenmesi, dalın sağlıklı ve istikrarlı biçimde büyümesinin sağlanması ve e-ticaret pazar yerleri ile satıcılar ortasında asimetrik pazarlık gücünden kaynaklanan problemlerin giderilmesi maksadıyla Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hazırlandı.

Teklifte, pazar yerlerinin ve e-ticaret hizmet sağlayıcıların büyüklükleri ve pazardaki pozisyonları dikkate alınarak temel çerçeve oluşturuldu. Bilhassa küçük oyuncular ile pazara yeni girecek oyuncuların önünün açılması hedeflendi. Dünyada da e-ticarete yönelik misal adımların atıldığı ve günümüz gereksinimlerini karşılar nitelikteki kelam konusu düzenlemenin yasalaşmasının e-ticaretin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, sağlıklı formda büyüme ve gelişiminin sağlanması ve bu alanda aktif rekabetin sağlaması açısından çok değerli bir adım olacağı fikrindeyim.”

Kanun teklifinin görüşmeleri sürüyor.

AA / Sinan Uslu – İktisat